Duizendpoot in notenweitje Ulebelt

Bij de Ulebelt (Natuur- en milieueducatie & kinderboerderij) bleek een metallofoon wat te veel van het goede voor de buren. Eens zien hoe een xylofoon bevalt. Met deze xylofoon is het aantal dieren uitgebreid, evenals het aantal noten in de notenwei. Zondag 17 september ’17 om 14 u wereldpremière!

Metallofoon Voorschoten

Leuk om te spelen in De Verbeelding, Zeewolde – en straks in de OBA Buitenveldert

Strap

19 april 2017 speelden we driemaal als Strapatsky Kwartet  in het prachtige theatertje De Verbeelding.

‘We’ zijn: Rob Vlaar, Markward Smit, David van Aalderen en ondergetekende.

Begonnen als ‘Strapatsky Trio’. (Het Strapatsky Trio bestaat uit drie of meer gebroeders en gezusters Strapatsky. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze graag samen muziek maken en op een ronde marimba spelen. Daarnaast zingen ze en beheersen diverse andere officiële instrumenten en gevonden voorwerpen. Ze laten het publiek graag horen wat ze hebben ingestudeerd aan eigen of gerecyclede muziek. Hun belangstelling varieert van Brahms tot de Red Hot Chili Peppers, van soul tot volksmuziek en alles wat ze in de tussentijd ontdekken.

De kans bestaat dat u onhoudbaar gaat verlangen om ook een Strapatsky te worden. Dat kan! Het trio schept graag de gelegenheid voor u om op een laagdrempelige, maar toch interessante manier mee te kunnen spelen.)
Voor ons komende optreden, 1 juni om 11 u in de OBA Buitenveldert, worden we gemakshalve als ‘Strapatsky Ensemble’ aangekondigd, om verwarring over aantallen te voorkomen.

Met bijvangst naar de Fundatie

9V7A2584-940x626Eigenlijk een aardigheidje, de lampen die ik al jaren maak van lege plastic flessen. Ik vind ze mooi licht geven en ik ben genetisch geprogrammeerd om te recyclen (mijn vader en ooms maakten al radio’s met knoppen van tandpastatubes, en echt werkende diafragma’s van oud karton).

Maar om er echt een produkt van te maken… veel te veel gedoe. Soms een heidens werk om die rotstickers en lijmresten er vanaf te krijgen, hoop gepriegel met snoertjes, geen duidelijk ‘verdienmodel’.

ArtWorlds  heeft als missie om projecten te realiseren waarin de wisselwerking centraal staat van kunstenaars met kunst, met elkaar en met hun publiek. Dankzij de door deze stichting georganiseerde ZomerExpo kan iedereen die in een museum wil exposeren zijn of haar werk in een anonieme selectieprocedure aanbieden. Dit jaar is de ZomerExpo in Museum De Fundatie.

In Amsterdam liep de aanmelding een beetje uit de hand. Maar een belevenis was het wel. Ik was niet de enige die veel te veel en te groot werk had meegenomen, dat dankzij de onschatbare hulp van mijn buurman Jan uiteindelijk de jury onder ogen kwam.

En laten ze uit alle meegesleepte geesteskinderen nou juist die lamp kiezen…

De Vlasselaar


Over De Vlasselaar:
“Het tehuis van Ave Regina richt zich tot volwassenen met een verstandelijke beperking vaak met bijkomende psychische of psychosociale problemen, want personen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kwetsbaarheid op sociaal-emotioneel vlak. Dit kan leiden tot gedragsproblemen die een uitdaging vormen voor ouders en begeleiders en de deelname in bredere leefomgeving belemmeren. Van bij de aanvang van de volwassenenzorg van Ave Regina is evoor gekozen om de werking sterk te decentraliseren. Woningen die aansluiten bij een gewone buurt zijn een zeer goed kader om “kwaliteit van leven” te helpen realiseren. Daarom bieden gewone huizen in de gewone straat onderdak aan onze bewoners.”

Recreatiebeurs Hardenberg

Heel bijzondere ervaring om in drie dagen honderden mensen langs mijn ‘kraampje’ te krijgen. Het leverde erg leuke ontmoetingen, goede contacten, ideeën en een paar mooie jamsessies op, vooral met de studenten van Landstede.

En het xylofoonbankje verhuisde van de Happy Camping naar de Happy Farm!

Dank aan Suzanne van Ginneken voor het scheppen van deze gelegenheid!