De Vlasselaar


Over De Vlasselaar:
“Het tehuis van Ave Regina richt zich tot volwassenen met een verstandelijke beperking vaak met bijkomende psychische of psychosociale problemen, want personen met een verstandelijke beperking hebben een verhoogde kwetsbaarheid op sociaal-emotioneel vlak. Dit kan leiden tot gedragsproblemen die een uitdaging vormen voor ouders en begeleiders en de deelname in bredere leefomgeving belemmeren. Van bij de aanvang van de volwassenenzorg van Ave Regina is evoor gekozen om de werking sterk te decentraliseren. Woningen die aansluiten bij een gewone buurt zijn een zeer goed kader om “kwaliteit van leven” te helpen realiseren. Daarom bieden gewone huizen in de gewone straat onderdak aan onze bewoners.”